Lítožnice

L.AA.03
Localisation: 50.06822N 14.61026E
Area: 42.457 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
fishpond system
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 239 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.997 ha 7.06 2.35
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.457 ha 3.43 3.62
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.932 ha 2.2 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.195 ha 0.46 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.877 ha 9.13 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.528 ha 5.95 2.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.225 ha 0.53 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.375 ha 0.88 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.166 ha 0.39 2.25
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.813 ha 1.91 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
First 1 2 3 Showing: 30 - 38 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.