V pískovně

L.AA.08
Localisation: 50.095857N 14.576708E
Area: 22.089 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 217 - 243 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.082 ha 4.9 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.000 ha 13.58 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.082 ha 4.9 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.878 ha 26.61 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.149 ha 0.67 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Microcarbo pygmeus kormorán malý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.