V pískovně

L.AA.08
Localisation: 50.095857N 14.576708E
Area: 22.089 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 217 - 243 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.000 ha 13.58 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.149 ha 0.67 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.082 ha 4.9 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.082 ha 4.9 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.878 ha 26.61 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Vážky Coenagrion ornatum šidélko ozdobné -- HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2012
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Vážky Libellula fulva vážka plavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.