V pískovně

L.AA.08
Localisation: 50.095857N 14.576708E
Area: 22.089 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 217 - 243 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.878 ha 26.61 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.082 ha 4.9 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.082 ha 4.9 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.149 ha 0.67 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.000 ha 13.58 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Vážky Libellula fulva vážka plavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Coenagrion ornatum šidélko ozdobné -- HD II Zranitelný (VU) -- 2011
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2020
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2020
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 89 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.