Louka "Na Jeleně" u Koloděj

L.AA.09
Localisation: 50.059917N 14.633048E
Area: 9.278 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 250 - 255 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.479 ha 15.94 2.89
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.068 ha 0.73 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.258 ha 56.67 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.417 ha 4.5 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.