Mýto

L.AA.10
Localisation: 50.016644N 14.652214E
Area: 33.707 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Reason protection: B , E
Altitude: 305 - 346 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.180 ha 18.33 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.126 ha 6.31 3.59
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.715 ha 2.12 3.32
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.390 ha 1.16 3.19
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.014 ha 0.04 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.032 ha 14.93 2.22

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2001
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Galinsoga parviflora pěťour maloúborný -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca srdečník obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.