Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Localisation: 50.02595N 14.471408E
Area: 169.987 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 246 - 311 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.902 ha 0.53 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.237 ha 0.73 3.45
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.004 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 38.002 ha 22.36 2.86
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.042 ha 0.02 1.71
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.075 ha 0.04 2.5
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.094 ha 0.06 2.78
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 61.831 ha 36.37 2.04
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.698 ha 2.76 2.27
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.652 ha 0.38 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.676 ha 3.93 2.27
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.014 ha 0.01 1.42

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acmaeodera degener -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Trachys fragariae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Rhagium sycophanta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Porthmidius austriacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Poecilium pusillum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dicerca berolinensis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Cylindromorphus bifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 107 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.