Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Localisation: 50.02595N 14.471408E
Area: 169.987 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 246 - 311 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.456 ha 0.27 3.06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.007 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.291 ha 0.17 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.676 ha 3.93 2.27

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus aurichalceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Dicerca berolinensis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Trachys fragariae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Sisyphus schaefferi chrobák vrubounovitý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Gnorimus variabilis zdobenec proměnlivý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 66 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.