Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Localisation: 50.02595N 14.471408E
Area: 169.987 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 246 - 311 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.456 ha 0.27 3.06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.007 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.291 ha 0.17 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.676 ha 3.93 2.27

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2015
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Netopýři Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2009
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2015
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 88 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.