Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Localisation: 50.02595N 14.471408E
Area: 169.987 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 246 - 311 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.291 ha 0.17 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.007 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.676 ha 3.93 2.27
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.456 ha 0.27 3.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Agrilus litura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gagea bohemica křivatec český Silně ohrožený -- -- -- 2017
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 45 - 60 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.