Bukovinské blatiny

L.BK.03
Localisation: 49.302361N 16.779353E
Area: 10.224 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 486 - 564 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.346 ha 3.38 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.337 ha 3.29 2.02
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.170 ha 1.66 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.104 ha 10.8 2.75
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.019 ha 0.19 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.765 ha 27.05 2.65

List of species of conservation finding database

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.