Hodiška

L.BK.05
Localisation: 49.52214N 16.634695E
Area: 14.523 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: O , B
Altitude: 327 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.585 ha 10.91 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.536 ha 10.58 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.812 ha 33.13 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.538 ha 17.48 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.