Louky pod Kulíškem

L.BK.19
Localisation: 49.504388N 16.463432E
Area: 11.149 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Reason protection: KE, B
Altitude: 588 - 649 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.221 ha 19.92 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.029 ha 0.26 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.194 ha 1.74 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.901 ha 17.05 3.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.066 ha 0.59 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.306 ha 2.75 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.