Prameniště Bělé

L.BK.31
Localisation: 49.531135N 16.78887E
Area: 8.445 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
Reason protection: KE, B
Altitude: 625 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.019 ha 23.9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.807 ha 9.56 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Corallorhiza trifida korálice trojklaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.