Žabí meandr

L.BK.47
Localisation: 49.445912N 16.621944E
Area: 9.601 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Reason protection: Am
Altitude: 291 - 306 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.119 ha 1.24 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.119 ha 1.24 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.908 ha 9.46 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.199 ha 2.07 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.722 ha 17.93 2.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.047 ha 0.49 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.323 ha 3.36 3

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.