Žalov

L.BK.48
Localisation: 49.507951N 16.418313E
Area: 4.047 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: B
Altitude: 526 - 575 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha 0.04 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.013 ha 25.02 2.2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.224 ha 30.23 2.5

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.