Mokřiny na Chlumském potoce

L.BK.51
Localisation: 49.584707N 16.581022E
Area: 22.792 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 380 - 518 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.214 ha 0.94 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.124 ha 0.55 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.013 ha 0.06 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.919 ha 25.97 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.