V rovinách

L.BO.03
Localisation: 49.065111N 16.636415E
Area: 9.331 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: KE, O
Altitude: 184 - 186 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.559 ha 16.71 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.195 ha 2.09 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus sylvarum čmelák lesní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus hortorum čmelák zahradní Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.