Mniší potok

L.BO.105
Localisation: 49.245494N 16.531E
Area: 19.707 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 250 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.275 ha 1.4 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.001 ha 0.01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.424 ha 7.23 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.305 ha 42.14 1.27
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.038 ha 20.49 1.5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.186 ha 0.94 1.98
K4C Nízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty -- -- 0.028 ha 0.14 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.248 ha 1.26 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.