Heroltický rybník

L.BO.124
Localisation: 49.316959N 16.405087E
Area: 1.345 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: B
Altitude: 280 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.074 ha 5.47 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.025 ha 1.86 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.018 ha 1.37 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.