Bukovanské louky

L.BO.142
Localisation: 49.17919N 16.471002E
Area: 8.035 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: Am
Altitude: 349 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.649 ha 20.52 3.05
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.239 ha 2.98 2.16
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.154 ha 1.91 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.116 ha 1.44 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.448 ha 5.57 2.63
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.914 ha 36.27 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.