Omická bažina

L.BO.143
Localisation: 49.166487N 16.441252E
Area: 8.954 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
Reason protection: Am
Altitude: 292 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.053 ha 0.59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.739 ha 41.76 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.923 ha 10.31 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus piceus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.