Mokřad u ČOV v Židlochovicích

L.BO.187
Localisation: 49.02437N 16.622516E
Area: 0.389 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Altitude: 179 - 180 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Uměle vytvořený mokřad (v roce 2007) v nivě řeky Svratky, hloubka dna 1,5 m až 2,7 m pod stávajícím povrchem, hladina podzemní vody kolísá od 1,3 m až do 2,3 m pod úrovní terénu. Svahy objektu jsou vymodelovány ve sklonu 1:3 až 1:6. Okolí osázeno domácími druhy dřevin, založen luční trávník.

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2009