Jezírko u Habrové studánky

L.BO.69
Localisation: 49.247248N 16.808165E
Area: 0.903 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 488 - 488 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.004 ha 0.47 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.034 ha 3.75 4
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.001 ha 0.16 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.050 ha 5.54 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.035 ha 3.86 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.076 ha 8.4 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.