Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Gnorimus nobilis zdobenec zelenavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Arthonia atra -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Dermatocarpon luridum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cystocoleus ebeneus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia caespiticia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 83 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.