Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Gnorimus nobilis zdobenec zelenavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Arthonia atra -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Dermatocarpon luridum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecania inundata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Lišejníky Ionaspis lacustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cystocoleus ebeneus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 60 - 75 of 83 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.