Šibeník

L.BV.03
Localisation: 48.787288N 16.624949E
Area: 53.919 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA, SPA
Reason protection: KE, O
Altitude: 197 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.030 ha 0.06 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.346 ha 0.64 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.389 ha 24.83 2.23
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.106 ha 0.2 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ochthebius flavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.