Lhota u Dynína

L.CB.05
Localisation: 49.130949N 14.667773E
Area: 7.016 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NM
Reason protection: B
Altitude: 425 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.127 ha 1.81 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.239 ha 3.41 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.730 ha 24.66 1.98
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.986 ha 28.31 4

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.