Zbudovská mokřina

L.CB.16
Localisation: 49.097891N 14.309994E
Area: 2.615 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SPA
Reason protection: Z , B
Altitude: 394 - 396 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.151 ha 5.78 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.721 ha 27.57 1.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.399 ha 15.25 1.12
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.241 ha 9.22 3.53
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.129 ha 4.95 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Myosurus minimus myší ocásek nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Ranunculus sardous pryskyřník sardinský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.