Ztracený rybník (Zatopený rybník)

L.CH.03
Localisation: 50.154823N 12.2115E
Area: 17.327 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 584 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.134 ha 0.77 2
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.786 ha 4.54 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.043 ha 6.02 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.196 ha 6.9 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.310 ha 53.73 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
First 1 2 Showing: 15 - 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.