Rašeliniště Bobovec

L.CK.08
Localisation: 48.711325N 14.176652E
Area: 145.216 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 760 - 787 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 5.162 ha 3.55 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.692 ha 0.48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.032 ha 0.02 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.218 ha 0.15 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.160 ha 0.8 3.12
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.008 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.986 ha 0.68 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63.268 ha 43.57 1.54
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.863 ha 1.97 2.09
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 43.908 ha 30.24 1.69
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 7.408 ha 5.1 1.3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.514 ha 0.35 3.26
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.569 ha 0.39 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.396 ha 0.27 2.09
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.012 ha 0.01 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia arbuscula subsp. squarrosa -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2013
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.