Rašeliniště Bobovec

L.CK.08
Localisation: 48.711325N 14.176652E
Area: 145.216 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 760 - 787 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 5.162 ha 3.55 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.692 ha 0.48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.032 ha 0.02 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.218 ha 0.15 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.160 ha 0.8 3.12
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.008 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.986 ha 0.68 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63.268 ha 43.57 1.54
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.863 ha 1.97 2.09
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 43.908 ha 30.24 1.69
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 7.408 ha 5.1 1.3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.514 ha 0.35 3.26
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.569 ha 0.39 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.396 ha 0.27 2.09
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.012 ha 0.01 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Cladonia arbuscula subsp. squarrosa -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 78 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.