Horní Luka

L.CK.12
Localisation: 48.885888N 14.29641E
Area: 21.544 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 570 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.050 ha 28.08 1.73
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.195 ha 0.9 2.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.024 ha 23.32 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.581 ha 2.7 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.970 ha 4.5 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.933 ha 8.97 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 Showing: 15 - 24 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.