Pustý rybník

L.CL.01
Localisation: 50.596578N 14.72996E
Area: 164.920 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Reason protection: B , E
Altitude: 272 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.001 ha -- 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 6.030 ha 3.66 2.32
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.017 ha 0.01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.079 ha 0.05 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.050 ha 0.03 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.740 ha 1.66 3.83
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.001 ha -- 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 149.189 ha 90.46 1.65
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Deschampsia cespitosa subsp. parviflora metlice trsnatá malokvětá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.