Pustý rybník

L.CL.01
Localisation: 50.596578N 14.72996E
Area: 164.920 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Reason protection: B , E
Altitude: 272 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.001 ha -- 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.001 ha -- 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.017 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.050 ha 0.03 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.079 ha 0.05 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.740 ha 1.66 3.83
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 6.030 ha 3.66 2.32
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 149.189 ha 90.46 1.65

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Deschampsia cespitosa subsp. parviflora metlice trsnatá malokvětá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.