Okřešické louky

L.CL.07
Localisation: 50.65666N 14.579616E
Area: 12.906 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 279 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.004 ha 0.03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.347 ha 2.69 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.380 ha 2.94 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.431 ha 3.34 4
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.895 ha 6.93 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.370 ha 18.36 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.040 ha 23.55 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý Kriticky ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Ligularia sibirica popelivka sibiřská Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Motýli Plebejus idas modrásek obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 55 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.