Radvanecký rybník

L.CL.08
Localisation: 50.747868N 14.593743E
Area: 13.315 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 297 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.140 ha 1.05 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.578 ha 79.44 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.099 ha 0.74 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.500 ha 3.75 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.315 ha 2.36 1.47
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.421 ha 3.16 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.435 ha 3.26 2

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.