Vršovská olšina

L.CR.07
Localisation: 49.817996N 15.725297E
Area: 23.660 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: KE, B
Altitude: 545 - 594 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.296 ha 5.48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.849 ha 7.82 3.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.553 ha 6.56 2.76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.058 ha 38.29 3.28

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2009
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2009
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2009
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2010
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2009

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.