Vršovská olšina

L.CR.07
Localisation: 49.817996N 15.725297E
Area: 23.660 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: KE, B
Altitude: 545 - 594 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.296 ha 5.48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.849 ha 7.82 3.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.553 ha 6.56 2.76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.058 ha 38.29 3.28

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Camaropella lutea bolinka žlutá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Houby Cudoniella clavus vodnička potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.