Na obůrce

L.CR.16
Localisation: 49.862407N 15.584567E
Area: 2.824 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: M
Altitude: 319 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.006 ha 0.22 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.581 ha 20.57 2.24
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha 0.35 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.211 ha 42.88 1.17
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.140 ha 4.94 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.060 ha 2.12 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2010
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2010
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Měkkýši Bythinella austriaca praménka rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.