Polom

L.CR.31
Localisation: 49.791331N 15.751146E
Area: 7.980 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 550 - 608 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.496 ha 18.74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.149 ha 51.99 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Chaenotheca brachypoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Bryobilimbia ahlesii -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Lišejníky Verrucaria aethiobola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Chaenotheca chlorella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Alyxoria varia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Houby Gyrophanopsis polonensis kornatec polský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Flammulaster muricatus kržatka ostnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.