Polom

L.CR.31
Localisation: 49.791331N 15.751146E
Area: 7.980 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 550 - 608 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.496 ha 18.74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.149 ha 51.99 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Houby Gyrophanopsis polonensis kornatec polský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Flammulaster muricatus kržatka ostnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Cardamine trifolia řeřišnice trojlistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.