Bartošky

L.CR.68
Localisation: 49.823914N 15.87826E
Area: 11.628 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA
Altitude: 444 - 482 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.512 ha 4.41 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.050 ha 0.43 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.669 ha 22.95 2.28
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.025 ha 0.22 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.348 ha 11.59 2.45
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.551 ha 21.94 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.