Vápenice

L.CR.74
Localisation: 49.841491N 15.725935E
Area: 7.590 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 439 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.897 ha 11.82 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.453 ha 5.96 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.047 ha 0.62 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.263 ha 56.16 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.495 ha 6.51 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.110 ha 1.45 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.