Vápenice

L.CR.74
Localisation: 49.841491N 15.725935E
Area: 7.590 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 439 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.897 ha 11.82 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.453 ha 5.96 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.047 ha 0.62 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.263 ha 56.16 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.495 ha 6.51 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.110 ha 1.45 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.