Pražská pole

L.CV.23
Localisation: 50.441071N 13.421569E
Area: 109.936 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI
Reason protection: Am
Altitude: 302 - 324 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.534 ha 0.49 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Acrocephalus paludicola rákosník ostřicový -- BD I -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 67 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.