Meandry Chřibské Kamenice

L.DC.03
Localisation: 50.844761N 14.423711E
Area: 190.915 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM, NR
Reason protection: Ma, O
Altitude: 194 - 580 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.017 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.031 ha 1.59 1.36
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.581 ha 6.59 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.398 ha 4.92 3.17
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.333 ha 1.75 2.02
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.276 ha 0.14 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.019 ha 0.01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.179 ha 0.09 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.943 ha 0.49 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.459 ha 0.24 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.000 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.177 ha 0.62 1.55
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.658 ha 1.39 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.117 ha 0.06 2.87
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.521 ha 2.37 2.16
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Houby Panaeolus semiovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Callitriche platycarpa hvězdoš hranoplodý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 79 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.