Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Localisation: 49.536818N 12.611983E
Area: 210.008 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 695 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.462 ha 0.22 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.017 ha 3.82 1.8
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 11.734 ha 5.59 1.86
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.748 ha 0.36 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.428 ha 0.2 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.908 ha 1.86 2.14
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14.684 ha 6.99 2.17
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.710 ha 0.81 2.21
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.710 ha 2.24 2.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.588 ha 1.23 2.22
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.386 ha 12.09 2.66
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum inundatum rašeliník splývavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Metzgeria violacea kroknice keříčkovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.