Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Localisation: 49.536818N 12.611983E
Area: 210.008 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 695 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.908 ha 1.86 2.14
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.109 ha 0.05 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.427 ha 1.16 2.86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.748 ha 0.36 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.710 ha 0.81 2.21
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.710 ha 2.24 2.22
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.462 ha 0.22 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.386 ha 12.09 2.66
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.017 ha 3.82 1.8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.044 ha 3.83 2.81
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14.684 ha 6.99 2.17
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2015
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2017
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2017
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.