Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Localisation: 49.536818N 12.611983E
Area: 210.008 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 695 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.908 ha 1.86 2.14
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.694 ha 6.52 3.02
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 11.734 ha 5.59 1.86
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2.373 ha 1.13 3.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.109 ha 0.05 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.017 ha 3.82 1.8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.710 ha 0.81 2.21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7.918 ha 3.77 2.98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.588 ha 1.23 2.22
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.428 ha 0.2 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.044 ha 3.83 2.81
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum inundatum rašeliník splývavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2017
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2015
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.