Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Localisation: 49.536818N 12.611983E
Area: 210.008 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 695 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.908 ha 1.86 2.14
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.694 ha 6.52 3.02
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 11.734 ha 5.59 1.86
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2.373 ha 1.13 3.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.109 ha 0.05 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.017 ha 3.82 1.8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.710 ha 0.81 2.21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.386 ha 12.09 2.66
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.710 ha 2.24 2.22
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7.918 ha 3.77 2.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.428 ha 0.2 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Thesium pyrenaicum lněnka pyrenejská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Metzgeria violacea kroknice keříčkovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 30 - 45 of 63 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.