Údolí Radbuzy

L.DO.06
Localisation: 49.633179N 13.131774E
Area: 2 088.163 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: KE, B
Altitude: 300 - 716 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 90.544 ha 4.34 3.05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 22.137 ha 1.06 2.32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 46.637 ha 2.23 1.77
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.460 ha 0.12 2.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 14.521 ha 0.7 2.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 171.442 ha 8.21 2.83
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.425 ha 0.07 2.51
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 43.938 ha 2.1 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.547 ha 0.07 2.3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.125 ha 0.01 2.76
First 1 2 3 Showing: 30 - 40 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2010
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Neuropteroidní hmyz Sialis nigripes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2015
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 176 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.