Pasecký mlýn

L.DO.07
Localisation: 49.537639N 13.053568E
Area: 15.827 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
Reason protection: KE
Altitude: 361 - 376 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.376 ha 15.01 1.48
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.836 ha 5.28 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.691 ha 4.37 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.864 ha 18.09 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.535 ha 16.01 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.488 ha 15.72 1.21

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.